gps

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ในรถตำรวจและนายอำเภอจะต้องมีโน๊ตบุ๊คที่เชื่อมต่อGPS เพื่อคอยตรวจสอบข้อมูลการจราจร การฝ่าฝืนกฎจราจร เช่นการขับรถเร็วกว่ากำหนด การเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที
ตำรวจไฮเทค ติดโน๊ตบุ้คในรถสายตรวจ

     เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็ต้องไฮเทค   ตำรวจเมืองมะกัน  นครนิวยอร์ก  ก็ต้องมีความไฮเทคเป็นธรรมดา    ผู้บัญชาการจึงได้จัดรถลาดตะเวน หรือรถสายตรวจ  จำนวนหลายสิบคัน ซึ่งติดตั้งโน๊ตบุ๊ค หรือแล็ปท็อปพร้อมระบบเครือข่ายแบบวายเลส(wireless) ไว้ภายในเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงานสายตรวจ กับฐาน ข้อมูลของกรมตำรวจนิวยอร์กได้  เป็นต้นว่า พบบุคคล  รถต้องสงสัย  ต้องการสืบค้นว่าได้กระทำผิด หรือเป็นรถถูกขโมยมาหรือเปล่าก็สามารถทราบได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 นาที  หรือต้องการจะป้อนข้อมูลรถ  หรือคนต้องสงสัยลงในระบบฐานข้อมูล  เพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศไว้สืบค้นข้อมูลได้ก็ไม่เกิน 2 นาที เช่นกัน    และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย    เพื่อให้การปราบปรามคนร้ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันต่อเหตุการณ์

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
http://www.nmpp.go.th/web/news_print.php?id=776

   

 

วิศวกร หรือช่างเทคนิก ที่ทำงานนอกสถานที่ การมีโน๊ตบุ๊คในการเก็บข้อมูลและเพื่อตอบโต้กับสำนักงานใหญ่ผ่านการออนไลน์
      

นักธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อยๆ และไม่อยากจะขาดการติดต่อในการสั่งงาน และหาข้อมูลเพื่อเตรียมการเจรจาธุรกิจ ดังที่เขาเรียกว่า Mobile Office
     

นอกจากการใช้งานดังกล่าวมาแล้วข้างตันนั้น ขาตั้งโน๊ตบุ๊คยังถูกใช้เป็นที่วางหนังสือ แผนที่ อาหาร และยังเป็นขาตั้งกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ ที่สามารถถ่ายภาพได้จากในตัวรถได้ด้วย

edit @ 17 Jan 2009 09:05:38 by gadgetdd